Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı

Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisi 19 Ocak 2007’de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink’i hatırlamak ve anısını yaşatmak üzere 2008 yılında başlatıldı. Türkçe ve Ermenice olarak yayınlanan Agos gazetesinin kurucu yayın yönetmeni olan Hrant Dink aynı zamanda Türkiye’de insan haklarının önde gelen savunucularından biriydi. Dink’in anısı günümüz Türkiye’sinde halen azınlıkların yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasına yönelik siyasi hareketler için güçlü bir ilham kaynağı oluşturmaktadır. Dink aynı şekilde hem Türkiye’de hem de dünya çapında insan hakları ve ifade özgürlüklerini savunan gruplar için bir önder haline gelmiştir. Bu bağlamda Hrant Dink’i anma konferasının üç amacı vardır: ilk olarak Hrant Dink’in bir demokratikleşme, eşitlik ve insan hakları savunucusu olarak geride bıraktığı mirası yaşatmak ve anmak, ikincil olarak kendisinin uğruna yaşadığı ve çalıştığı türden bir ilerici siyasete katkıda bulunmak ve son olarak da farklı fikirlerin dile getirilebileceği bir platform oluşturmak.

Hrant Dink Anma Konferansı geleneksel olarak insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarına katkıları ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı çalışmalardan şehir planlamasında toplumsal adalete uzanan farklı araştırma alanlarından ve aktivist projeler ile varlık gösteren konuşmacılar tarafından verilir. Her yılın Ocak ayında gerçekleşen konferans birçok bağlamda hatırlama ve hatırlatma misyonunu üstlenir: Bir yandan Dink’in hayatını ve çalışmalarını anmamıza fırsat tanırken aynı zamanda bu çalışmalar ile dünyanın dört bir yanında eşitlik ve toplumsal adalet adına yürütülen çabalar arasındaki bağlantıları görmemizi sağlar.